contents

VOC Literature


A. VOC - General


I. BIBLIOGRAPHIES

Coolhaas, W.Ph., and G.J. Schutte, A Critical Survey of Studies on Dutch Colonial History (2nd edition; Den Haag 1980).

Hartmann, A., Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche kolonieën, voor zoover zij verspreid is in tijdschriften en mengelwerken I. Oost-Indië 1866-1893 ('s-Gravenhage 1895) and 1e-8e vervolg 1894-1932 ('s-Gravenhage 1901-1934).

Hooykaas, J.C., Repertorium op de koloniale literatuur, of systematische inhoudsopgaaf van hetgeen vorkomt over de koloniën, (beoosten de Kaap) in mengelwerken en tijdschriften, van 1595 tot 1865 uitgegeven in Nederland en zijne overzeesche bezittingen (2 volumes; Amsterdam 1877-1880).

Itinerario. Current Annotated Bibliography of Dutch Expansion Studies (annual).

Krogt, P. van der, and J. Landwehr, A Bibliography of Publications Relating to the Dutch East India Company: 1600-1800 (Utrecht 1991).

Looyenga, A.J., Overzicht van Nederlandse studies over de geschiedenis der Europese expansie, verschenen sinds 1945 / A survey of Dutch studies on the history of European expansion, published since 1945. Nieuwsbrief werkgroep geschiedenis Europese expansie 2, 1 (Leiden 1976).

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (annual bibliography).


II. GENERAL LITERATURE CONCERNING TRADE
  COMPANIES AND THE EUROPEAN AND DUTCH
EXPANSION

General

Blussé, L., and F.S. Gaastra eds., Companies and Trade. Essays on Overseas Trading Companies during the Ancien Régime (The Hague 1981).

Chaudhuri, K.N., The Trading World of Asia and the English East India Company 1660-1760 (Cambridge 1978).

Furber, Holden, Rival Empires of Trade in the Orient, 1600-1800 (Minneapolis 1976).

Furber, H., 'The History of East India Companies: General Problems' in: M. Mollat ed., Sociétés et compagnies de commerce en Ouest et dans l'Océan Indien (Paris 1970) 415-418.

Furber, H., 'The History of East India Companies: General Problems', The Indian Ocean Review 1 (1988) 2-16.

Mauro, Frédéric, L'expansion européenne (1600-1870). Nouvelle Clio 27 (1964; 3e revised edition; Paris 1988).

Meilink-Roelofsz, M.A.P., 'Een vergelijkend onderzoek van bestuur en handel der Nederlandse en Engelse handelscompagnieën op Azië in de eerste helft van de zeventiende eeuw', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 91 (1976) 196-217.

Meilink-Roelofsz, M.A.P., 'The Structures of Trade in Asia in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Niels Steensgaard's "Carracks, Caravans and Companies". A Critical Reappraisal', Mare Luso-Indicum 4 (1980) 1-43.

Mollat, Michel, ed., Sociétés et compagnies de commerce en Orient et dans l'Océan Indien (Paris 1970).

Reinhard, W., Geschichte der europäischen Expansion I. Die alte Welt bis 1818 (Stuttgart 1983). Scammell, G.V., The First Imperial Age. European Expansion ca. 1400-1715 (London 1989).

Scammell, G.V., The First Imperial Age. European Expansion ca. 1400-1715 (London 1989).

Smith, W., 'The European-Asian Trade of the Seventeenth Century and the Modernisation of Commercial Capitalism', Itinerario 6, 2 (1982) 68-90.

Steensgaard, N., The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century. The East India Companies and the Decline of the Caravan Trade (Chicago and London 1974), 2nd edition of Carracks, Caravans and Companies (Copenhagen 1973).

Wake, C.H.H., 'The Changing Pattern of Europe's Pepper and Spice Imports, ca. 1400-1700', The Journal of European Economic History 8 (1979) 361-403.

The Netherlands

Asaert, G., et al. eds., Maritieme geschiedenis der Nederlanden (4 volumes; Bussum 1976-1978).

Aymard, Maurice, ed., Dutch Capitalism and World Capitalism/Capitalisme hollandais et capitalisme mondial (Cambridge and Paris 1982).

Boxer, J.R., The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800 (London 1965), in Dutch translation: Het profijt van de macht. De republiek en haar overzeese expansie 1600-1800 (Amsterdam 1988).

Brakel, S. van, De Hollandsche handelscompagnieën der zeventiende eeuw. Hunne ontstaan, hunne inrichting (Den Haag 1908).

Bruijn, J.R., 'Productivity, Profitability and Costs of Private and Corporate Dutch Shipping: Some 17th and 18th Century Aspects' in: J. Tracy ed., Rise of Merchant Empires (Cambridge and New York 1989).

Colenbrander, H.T., Koloniale geschiedenis (3 volumes; 's-Gravenhage 1925-1926).

Coolhaas, W.Ph., 'Overzeese geschiedenis 1648-1795' in: Algemene geschiedenis der Nederlanden VIII (Haarlem 1955).

Glamann, K., Dutch-Asiatic Trade, 1620-1740 (Copenhagen and 's-Gravenhage 1958; reprint 's-Gravenhage 1980).

Haan, Hans de, Moedernegotie en grote vaart. Een studie over de expansie van het Hollandse handelskapitaal in de 16e en 17e eeuw (Amsterdam 1977).

Israel, J.I., Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740 (Oxford 1989), in Dutch translation: Nederland als centrum van de wereldhandel, 1585-1740 (Franeker 1991).

Meilink-Roelofsz, M.A.P., et al. eds., Dutch Authors on Asian History. A Selection of Dutch Historiography on the Verenigde Oostindische Compagnie. Translation series Koninklijk instituut voor taal-, land- en volkenkunde 22 (Dordrecht 1988).

Overzee. Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975 (Haarlem 1982).

Schutte, G.J., De Nederlandse Patriotten en de koloniën. Een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800 (Groningen 1974).


III. LITERATURE CONCERNING THE VOC ENTERPRISE
  IN THE NETHERLANDS

Berg, N.P. van den, Uit de dagen der Compagnie (Haarlem 1904).

Boxer, J.R., Jan Compagnie in War and Peace 1602-1799 (Hongkong etc. 1979), in Dutch translation: Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC (Bussum 1977).

Brugmans, I.J., 'De Oost-Indische Compagnie en de welvaart in de Republiek' in: Welvaart en historie. Tien studiën (1950 z.p.).

Bruijn, J.R., 'De personeelsbehoefte van de VOC overzee en aan boord, bezien in Aziatisch en Nederlands perspectief', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 91, 2 (1976) 218-248.

Bruijn, J.R., 'The Dutch East India Company as Shipowner, 1602-1796', The American Neptune 47, 4 (1987) 240-248.

Bruijn, J.R., F.S. Gaastra and I. Schöffer, Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th Centuries. Rijks geschiedkundige publicatiën 165-167 (3 volumes; Den Haag 1979 and 1987).

Bruijn, J.R., and E.S. van Eyck van Heslinga, Muiterij. Oproer en berechting op schepen van de VOC (Bussum 1980).

Chijs, J.A. van der, De stichting der Vereenigde O.I. Compagnie en de maatregelen der Nederlandsche regering betreffende de vaart op Oost-Indië welke haar voorafgingen (Leiden 1856); Idem, De geschiedenis der stichting van de VOC (2nd edition; Leiden 1857).

Daalder, R., and F. Scholte eds., Rotterdam en de VOC. Bulletin Historisch Museum Rotterdam 2 (Rotterdam 1988).

Dillen, J.G. van, Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie. Werken uitgegeven door de vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief 14 ('s-Gravenhage 1958).

Doe, E. van der, and A. Wiggers, 'De Kamer Zeeland van de VOC als werkgeefster: enige opmerkingen over haar personeel aan de wal in de tweede helft van de 18e eeuw', Zeeuws tijdschrift 37, 3 (1987) 107-113.

Eyck van Heslinga, E.S. van, Van Compagnie naar koopvaardij. De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de koloniën in Azië 1795-1806 (Amsterdam and 's-Gravenhage 1988).

Gaastra, F.S., De geschiedenis van de VOC (Haarlem 1982; 2nd edition Zutphen 1991).

Gaastra, Femme Simon, Bewind en beleid bij de VOC. De financiële en commerciële politiek van de bewindhebbers, 1672-1702 (Zutphen 1989).

Gaastra, F.S., 'De Verenigde Oost-Indische Compagnie in de 17e en 18e eeuw: de groei van een bedrijf. Geld tegen goederen. Een structurele verandering in het Nederlands-Aziatisch handelsverkeer', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 91, 2 (1976) 249-272.

Gaastra, F.S., 'Leiden en de VOC' in: D.E.H. de Boer ed., Leidse facetten: tien studies over Leidse geschiedenis (Zwolle 1982).

Gaastra, F.S., 'The Exports of Precious Metal from Europe to Asia by the Dutch East India Company, 1602-1795' in: J.F. Richards ed., Precious Metals in the Later Medieval and Early Modern World (Durham 1983) 447-476.

Gelder, Roelof van, and Lodewijk Wagenaar, Sporen van de Compagnie: de VOC in Nederland (Amsterdam 1988).

Heer, C. de, Bijdrage tot de financieele geschiedenis der Oost-Indische Compagnie ('s-Gravenhage 1929).

Heeres, J.E., 'De Oost Indische Compagnie' in: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië I (2nd edition; 's-Gravenhage and Leiden 1917).

Horst, W.A., 'De peperhandel van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie', Bijdragen voor Vaderlandsche geschiedenis en Oudheidkunde 8e reeks, 111 (1942) 95-103.

Houtzager, H.L., et al. eds., Delft en de Oostindische Compagnie (Amsterdam 1987).

Hullu, J. de, Op de schepen der Oost-Indische Compagnie. Vijf artikelen van J. de Hullu. J.R. Bruijn and J. Lucassen eds. (Groningen 1980).

Hullu, J. de, 'De instelling van de Commissie voor de Handel der O.I.C. op China in 1756', Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië 79 (1923) 523-545.

Hullu, J. de, 'Over de Chinasche handel der Oost Indische Compagnie in de eerste dertig jaar van de 18de eeuw', Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië 73 (1917) 32-151.

In dienst van de VOC. Themanummer Leidschrift 4, 2 (1987-1988).

Iongh, D. de, Het krijgswezen onder de Oostindische Compagnie ('s-Gravenhage 1950).

Jörg, C.J.A., Porselein als handelswaar. De porseleinhandel als onderdeel van de Chinahandel van de VOC 1729-1794 (Groningen 1978), in English translation: Porcelain and the Dutch China Trade (The Hague 1982).

Kan, J. van, De rechtstitels der Compagnie. Mededelingen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen N.R. 5/8, afd. Letterkunde (Amsterdam 1942).

Kan, J. van, Uit de rechtsgeschiedenis der Compagnie (Batavia and Bandoeng 1930-1935).

Kist, J.B., et al. eds., Van VOC tot werkspoor. Het Amsterdamse industrieterrein Oostenburg (Utrecht 1986).

Kist, J.B. and J.H.G. Gawronski eds., Prijs der zee. Vondsten uit wrakken van Oostindiëvaarders. Exhibition Catalogue Rijksmuseum Amsterdam (Amsterdam 1980).

Klerk de Reus, G.C., Geschichtlicher Ueberblick der administrativen, rechtlichen und finanziellen Entwicklung der Niederländisch-Ostindischen Compagnie. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen 47 (Batavia and 's-Gravenhage 1894).

Korte, J.P. de, De jaarlijkse financiële verantwoording in de Verenigde Oostindische Compagnie. Werken uitgegeven door de vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief 17 (Leiden 1984).

Lequin, F., 'A New Approach to the History of the Dutch Expansion in Asia: The Personnel of the Dutch East India Company in the Eighteenth Century', Journal of European economic history 8 (1979) 431-437.

Mansvelt, W.M.F., Rechtsvorm en geldelijk beheer bij de Oost-Indische Compagnie (Amsterdam 1922).

Marsden, P., De laatste reis van de Amsterdam (Bussum 1974), in English translation: The wreck of the Amsterdam (London 1974).

Meilink-Roelofsz, M.A.P., 'Hoe rationeel was de organisatie van de Nederlandse Oost-Indische Compagnie?', Economisch en sociaal-historisch jaarboek 44 (1982) 170-190.

Overvoorde, J.C. and P. de Roo de la Faille eds., De gebouwen van de Oost-Indische Compagnie en van de West-Indische Compagnie in Nederland (Utrecht 1928).

Pol, A., 'Tot gerieff van India: geldexport door de VOC en de muntproduktie in Nederland 1720-1740', Jaaarboek voor munt- en penningkunde 72 (1985) 65-195.

Roey, J. van, 'Enkele Antwerpse aantekeningen bij het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie', Liber Amicorum Van Valkenburg, 251-154.

Rooij, Hans H. van and Jerzy Gawronski, VOC-schip Amsterdam (Haarlem 1989).

Roos, D., Zeeuwen en de VOC (Middelburg 1987).

Schmitt, Eberhard, Thomas Schleich and Thomas Beck eds., Kaufleute als Kolonialherren: die Handelswelt der Niederländer vom Kap der Guten Hoffnung bis Nagasaki 1600-1800. Schriften der Universitätsbibliothek Bamberg 6. Exhibition Catalogue (Bamberg 1988).

Scholten, C., De munten van de Nederlandsche gebiedsdeelen overzee 1601-1948 (Amsterdam 1951).

Schouwenburg, K.L., 'Het personeel op de schepen van de Kamer Delft der VOC in de eerste helft der 18e eeuw', Tijdschrift voor zeegeschiedenis 7, 1 (1988) 76-93.

Stapel, F.W., 'Bijdragen tot de geschiedenis der rechtspraak bij de Oostindische Compagnie', Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië 89 and 90 (1932 and 1933).

Stapel, F.W., 'Johannes Hudde over de balansen van de Oostindische Compagnie', Economisch-historisch jaarboek 13 (1927) 215-239.

Stapel, F.W., De VOC in de groote oorlogen der 17e eeuw (Groningen 1932).

Stapel, F.W., De gouverneurs-generaal van Nederlandsch-Indië in beeld en woord ('s-Gravenhage 1941).

Stapel, F.W., 'Aandeelbewijzen der Oost-Indische Compagnie', Economisch-historisch jaarboek 13 (1927) 240-246.

Stapel, F.W., 'Het aantal bewindhebbers der Oostindische Compagnie in 1602', Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde (1928).

Stapel, F.W. and E.L.G. den Dooren de Jong, 'De zeeverzekering der Vereenigde Oostindische Compagnie', Het verzekerings-archief 9,4. Bijdragen tot de geschiedenis der zeeverzekering I ('s-Gravenhage 1928).

Steensgaard, N., 'The Dutch East India Company as an Institutional Innovation' in: M. Aymard ed., Dutch Capitalism and World Capitalism (Cambridge and Paris 1982) 235-257.

Steur, J.J., Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795 (Utrecht 1984).

Stols, E., 'De Zuidelijke Nederlanden en de oprichting van de Oost- en Westindische Compagnieën', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 88 (1973) 1-18.

Unger, W.S., 'Het inschrijvingsregister van de Kamer Zeeland der Verenigde Oost-Indische Compagnie', Economisch-historisch jaarboek 24 (1950) 1-33.

Vaz Diaz, A.M., 'De deelname der Marranen in het oprichtingskapitaal der Oost-Indische Compagnie', Jaarboek Amstelodamum 33 (1936).

Wieringa, F.M. ed., De Verenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam; verslag van een werkgroep (Amsterdam 1982).

Willemsen, R., Enkhuizen tijdens de Republiek. Een economisch-hgistorisch onderzoek naar stad en samenleving van de 16e tot de 19e eeuw (Hilversum 1988).


IV. LITERATURE CONCERNING THE VOC IN ASIA
  AND SOUTH AFRICA

General:

All of One Company: the VOC in Biographical Perspective (Utrecht 1986).

Arasaratnam, S., 'Monopoly and Free Trade in Dutch Asian Commercial Policy: Debate and Controversy within the VOC', Journal of Southeast Asian studies 4, 1 (1973) 1-15.

Boxer, C.R., Dutch Merchants and Mariners in Asia 1602-1795 (London 1988).

Lequin, F., Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de achttiende eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen (2 volumes; Leiden 1982).

Meilink-Roelofsz, M.A.P., et al., De VOC in Azië (Bussum 1976).

Rhede van der Kloot, M.A. van, De gouverneurs-generaal en commissarissen-generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888, historisch-genealogisch beschreven ('s-Gravenhage 1891). Supplemented by W.Ph. Coolhaas in De Nederlandsche Leeuw 73 (1956) 1-34.

Wijnaendts van Resandt, W., De gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare buiten-comptoiren in Azië. Genealogische bibliotheek 2 (Amsterdam 1944).

Batavia:

Abeyasekere, Susan, Jakarta. A History (Singapore etc. 1987).

Blussé, Leonard, Strange Company. Chinese Settlers, Mestizo Women and the Dutch in VOC Batavia. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 122 (Dordrecht and Riverton 1986).

Breuning, H.A., Het voormalige Batavia. Een Hollandse stedestichting in de tropen. Anno 1619 (1952) (2nd edition; Utrecht 1981).

Haan, F. de, Oud Batavia (2 volumes; Batavia 1922).

Taylor, Jean Gelman, The Social World of Batavia. European and Eurasian in Dutch Asia (Madison and London 1983).

Java:

Haan, F. de, Priangan. De Preanger-regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811 (4 volumes; Batavia 1910-1912).

Nagtegaal, L., Rijden op een Hollandse tijger: de Noordoostkust van Java en de VOC, 1680-1740 (diss. Utrecht 1988).

Ambon:

Graaff, H.J. de, De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken (Franeker 1977).

Knaap, G.J., Kruidnagelen en christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 125 (Dordrecht and Providence 1987).

Banda:

Chijs, J.A. van der, De vestiging van het Nederlandsche gezag over de Banda-eilanden (1599-1621) (Batavia 1886).

Japan:

Boxer, C.R., Jan Compagnie in Japan 1600-1850 (Den Haag 1950).

Goodman, Grant K., Japan: the Dutch Experience (Leiden 1967).

Mulder, W.Z., Hollanders in Hirado 1597-1641 (Weesp 1985).

Nachod, Oskar, Die Beziehungen der Niederländischen Ostindischen Kompanie zu Japan im siebzehnten Jahrhundert (Leipzig 1897).

China:

Wills Jr., J.E., Pepper, Guns and Parleys; the Dutch East India Company and China, 1662-1681 (Cambridge Mass. 1974).

Blussé, Leonard, Tribuut aan China. Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen (Amsterdam 1988).

Indochina:

Buch, W.J.M., De Oost-Indische Compagnie en Quinam; de betrekkingen der Nederlanders met Annam in de XVIIe eeuw (Amsterdam 1929).

Terpstra, H., De factorij der VOC te Patani ('s-Gravenhage 1938).

Thailand:

Brummelhuis, Han ten, Merchant, Courtier and Diplomat: A History of the Contacts between The Netherlands and Thailand (Lochem and Gent 1987).

India:

Arasaratnam, S., Merchants, Companies and Commerce on the Coromandel Coast, 1650-1740 (Delhi 1986).

Prakash, Om, The Dutch East India Company and the Economy of Bengal 1630-1720 (Princeton 1985).

Raychaudhuri, Tapan, Jan Company in Coromandel 1605-1690. A Study in the Interrelations of European Commerce and Traditional Economies. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 38 ('s-Gravenhage 1962).

Roelofsz, M.A.P., De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 4 ('s-Gravenhage 1943).

Santen, H.W. van, De Verenigde Oostindische Compagnie in Gujarat en Hindustan, 1620-1660 (Meppel 1982).

Terpstra, H., De Nederlanders in Voor-Indië (Amsterdam 1947).

Terpstra, H., De vestiging van de Nederlanders aan de kust van Koromandel (Groningen 1911).

George D. Winius and Marcus P.M. Vink, The Merchant-Warrior Pacified. The VOC (Dutch East India Company) and its Changing Political Economy in India (Delhi etc. 1991).

Ceylon:

Arasaratnam, Dutch Power in Ceylon 1658-1687 (Amsterdam 1958).

Goonewardena, K.W., The Foundation of Dutch Power in Ceylon 1638-1658 (Amsterdam 1958).

Goor, J. van, Jan Kompenie as Schoolmaster. Dutch Education in Ceylon 1690-1795 (Groningen 1978).

Pieris, P.E., Ceylon and the Hollanders (2nd edition; Tellippalai 1924).

Persia and Arabia:

Brouwer, C.G., Cauwa ende Comptanten: De Verenigde Oostindische Compagnie in Jemen / Cowha and Cash: The Dutch East India Company in Yemen 1614-1655 (Amsterdam 1988).

Terpstra, H., De opkomst der Westerkwartieren van de Oost-Indische Compagnie (Suratte, Arabië, Perzië) ('s-Gravenhage 1918).

Cape of Good Hope:

Elphick, R., and Hermann Giliomee eds., The Shaping of South African Society, 1652-1820 (Cape Town and London 1979).


top Continue
 

Search in VOC archives:


Site by Hic et Nunc