contents

VOC Literature


B. Source Publications


Blussé, J.L., et al. eds., De dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan, 1629-1662 I. 1629-1641. Rijks geschiedkundige publicatiën, grote serie 195 ('s-Gravenhage 1986).

Chijs, J.A. van der, ed., Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811 (17 volumes; Batavia and 's-Gravenhage 1885-1900).

Chijs, J.A. van der, et al. eds., Daghregisters gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India (31 volumes; Batavia and 's-Gravenhage 1888-1931).

Chijs, J.A. van der, ed., Realia. Register op de generale resolutiën van het Kasteel Batavia, 1632-1805 (3 volumes; Den Haag and Batavia 1882-1885).

Colenbrander, H.T. and W.Ph. Coolhaas eds., Jan Pietersz. Coen, bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië (7 volumes; 's-Gravenhage 1919-1953).

Coolhaas, W.Ph., and J. van Goor eds., Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Rijks geschiedkundige publicatiën, grote serie 104, 112, 125, 134, 150, 159, 164, 193 and 205 (9 volumes; 's-Gravenhage 1960-1988).

Dam, Pieter van, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. F.W. Stapel and C.W.Th. van Boetzelaer eds. Rijks geschiedkundige publicatiën 63, 68, 74, 76, 83, 87, 96 (7 volumes; 's-Gravenhage 1927-1954).

Davies, D.W., A primer of Dutch seventeenth century overseas trade ('s-Gravenhage 1961).

Heeres, J.E., and F.W. Stapel eds., Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum. Verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten. Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 57, 87, 91, 93 and 96 ('s-Gravenhage 1907-1955).

Hovy, L., Ceylonees Plakkaatboek. Plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon, 1638-1796 (2 volumes; Hilversum 1991).

Jonge, J.K.J., et al. eds., De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (15 volumes; 's-Gravenhage 1862-1909).

Knaap, G.J. ed., Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw. Rijks geschiedkundige publicatiën, kleine serie 62 ('s-Gravenhage 1987).


top Continue
 

Search in VOC archives:


Site by Hic et Nunc