contents

VOC Literature


D. Literature concerning maps of the VOC


Bijlsma, R., 'Het oudste kaartboek van een scheepvaart der VOC', Nederlandsch Archievenblad 33 (1925-1926) 137-141.

Bracht, J.Th.W. van, ed., Atlas van kaarten en aanzichten van de VOC en WIC, genoemd Vingboonsatlas in het Nationaal Archief van Nederland te 's-Gravenhage (Haarlem 1982).

Davids, C.A., Zeewezen en wetenschap. De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815 (Amsterdam and Dieren 1985).

L'Honore-Naber, S.P., Inventaris der verzameling van kaarten berustende in het Nationaal Archief van Nederland. Eerste supplement ('s-Gravenhage 1914).

Keuning, J., 'Hessel Gerritsz', Imago Mundi 6 (1949) 49-66.

Kok, M., Ontwikkelingen in de Nederlandse maritieme kartografie in de achttiende eeuw (1730-1815) (typescript; Utrecht 1980).

Kok, M., 'Cartografie van de firma Van Keulen' in: E.O. van Keulen et al. eds., 'In de Gekroonde Lootsman'. Het kaarten-, boekuitgevers en instrumentmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680-1885 (Utrecht 1989).

Leupe, P.A., Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Rijksarchief. Eerste gedeelte ('s-Gravenhage 1867).

Mil, Patrick van, and Mieke Scharloo eds., De VOC in de kaart gekeken: cartografie en navigatie van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602-1799 ('s-Gravenhage 1988).

Noordziek, J.J.F., Archiefwezen 1826-1852; met eene korte opgave van den inhoud van eenige boekerijen ('s-Gravenhage 1853).

Schilder, G., 'Organization and Evolution of the Dutch East India Company's Hydrographic Office in the Seventeenth Century', Imago Mundi 28 (1976) 61-78.

Wieder, F.C., ed., Monumenta Cartographica. Reproductions of Unique and Rare Maps, Plans, and Views... (6 volumes; 's-Gravenhage 1925-1933).

Zandvliet, K., 'Golden Opportunities in Geopolitics, Cartography and the Dutch East India Company during the Lifetime of Abel Tasman' in: W. Eisler and B. Smith eds., Terra Australis/The Furthest Shore (Sydney 1988) 67-82.

Zandvliet, K., 'Joan Blaeu's Boeck vol kaerten en beschrijvingen van de Oostindische Compagnie ...' in: J.E. Huisken and F. Lammertse eds., Het kunstbedrijf van de familie Vingboons. Schilders, architecten en kaartmakers in de gouden eeuw (Maarssen etc. 1989) 59-95.


top  
 

Search in VOC archives:


Site by Hic et Nunc