back

News


Staatsbezoek India: aandacht voor VOC-archieven

Tijdens haar staatsbezoek aan India noemde koningin Beatrix de VOC-archieven een ‘interessant element van culturele samenwerking tussen beide landen’. Het Nationaal Archief zorgt voor het behoud en het herstel van het gezamenlijke VOC-erfgoed.

Koningin Beatrix heeft tijdens haar staatsbezoek aan India gesproken over de eeuwenoude relatie tussen Nederland en India. Ze wees met name op de belangrijke rol die de archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) hierin spelen.

Culturele samenwerking
In de toespraak die de Rijksvoorlichtingsdienst publiceerde, zei de koningin:
“Ondanks de grote afstand die ons scheidt, hebben inwoners van onze landen elkaar al eeuwen geleden ontmoet, vruchtbaar samengewerkt en kennis genomen van elkaars culturen en ideeën. Die intellectuele en culturele belangstelling is door de eeuwen heen blijven bestaan. Een interessant element zijn de archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (de VOC), die door de Unesco tot Werelderfgoed zijn uitgeroepen en die belangrijk zijn voor de studie van de Indiase geschiedenis. Het is verheugend te zien dat jonge Indiase en Nederlandse historici onlangs nieuwe samenwerkingsprojecten op dit gebied hebben geëntameerd.”

Tropisch klimaat
Het Nationaal Archief onderhoudt, namens de Nederlandse overheid, sinds enige jaren een goede werkrelatie met het Tamil Nadu archief in India. Deze archiefinstelling bewaart de eeuwenoude archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie die zijn gevormd in heel India. De documenten, die samen zo’n 64 meter beslaan, vormen de papieren erfenis van zowel India als Nederland. Omdat de archieven worden bewaard in een tropisch klimaat, hebben ze veel te verduren gehad door de eeuwen heen. Om dit gezamenlijke cultuurhistorische erfgoed voor de toekomst te bewaren, werkt het Nationaal Archief samen met het Indiase archief aan het behoud en herstel.

Vanaf 2008: nieuwe impuls voor conservering
In 2008 zal deze conservering een flinke impuls krijgen. In opdracht van de Nederlandse overheid gaat het Indiase archief, met behulp van bedrijfsspecialisten ter plaatse, aan de slag met de microverfilming van het complete archief. Ook zullen de archiefstukken die herstel nodig hebben, worden gerestaureerd. Tot slot zal het archief worden verpakt op een manier die de tijd goed doorstaat. Het Nationaal Archief adviseert over dit traject. Het restauratieatelier van het Nationaal helpt komend jaar ook mee om Indiase stagiaires op te leiden in het behoud van tropische archieven. Het Nationaal Archief vervult hierin een internationale kenniscentrumfunctie.

Inzichten
Het behoud van de VOC-archieven zal Indiase historici in staat stellen beter onderzoek te doen naar hun eigen geschiedenis, en het gedeelde verleden met Nederland. De afgelopen jaren deed menig Indiaas promovendus bij het Nationaal Archief historisch onderzoek in het door UNESCO erkend VOC-archief. De Universiteit Leiden vervult een sleutelrol in de opleiding van promovendi die onderzoek doen in de archieven van de VOC.

Impressies van de samenwerking van Nationaal Archief en Tamil Nadu Archief

Workshop in het Tamil Nadu Archief

 Aanvezelen van VOC-archief in het Tamil Nadu Archief

 Inrichten van het restauratieatelier voor TANAP


Back to Overview News News
Site by Hic et Nunc