back

Inleiding tot die Resolusies van die
Politieke Raad van die Kaap die Goeie Hoop


Inhoudsopgawe

Lees hier waarna

Die Inleiding is deur dr. Helena Liebenberg te Kaapstad saamgestel.

Get Arcobat ReaderU kan die Inleiding tot die Resolusies op u rekenaar as pdf-lêer (Acrobat Reader) aflaai en uitdruk. Om die pdf-lêer te lees, benodig u die Acrobat Reader-program wat u gratis kan aflaai.

Op die landkaart van Isaak Tirion uit ongeveer 1730 word die name van plekke en inheemse volke van Suid-Afrika weergegee.

 

Contents
Inhoudsopgave
  Die resolusies
  Konteks: Geskiedenis van die Kaap die Goeie Hoop
  Soektogte in die resolusies
Resolusies van die politieke raad
  Struktuur van ’n Raadsvergadering
  Herkoms van die teks
  Taal van die Resolusies
  Woordelys (Glossarium)
  Beskikbaarmaking van die Resolusies in gedrukte vorm
  Beskikbaarmaking van die Resolusies in digitale vorm
  Transkripsie- en redigeringsbeleid
  Voetnote
Bronnegids
  Hoofdbronne
  Gedrukte bronne
  Woordeboeke
  Internetadresse
    Suid-Afrika
    Nederland en elders
    Woordeboeke
Geskiedenis van die Kaap die Goeie Hoop
  ’n Portugees vind die seeweg van Europa na Indië
  Die Kaap en die stigting van die VOC
  Nederlanders en Engelse saam in Tafelbaai
  ’n Nederlandse fortjie in 1647
  Eerste Resolusie in 1651 op see geneem
  VOC-regeringstrukture aan die Kaap
    Die Politieke Raad
    Benamings van funksionarisse
    VOC-bevelvoerders aan die Kaap die Goeie Hoop
    Plakkate, statute en ordonnansies
    Plaaslike bestuur
  Inwoners van die Kaap die Goeie Hoop
    Inheemse stamme
    VOC-dienaars
    Vryburgers
    Slawe
    Bandiete
    Bannelinge
  Plekname in die Resolusies
    Die pleknaam Kaap die Goeie Hoop
    Plekname van Khoi-herkoms
    Plekke na lede van die Politieke Raad genoem
    Enkele Oosterse plekname
  Skeepvaart om die Kaap die Goeie Hoop
  Ekspedisies na ander gebiede in suidelike Afrika
    Enkele togte in die Resolusies genoem
    VOC-handelspos/-fort by Rio de la Goa, Mosambiek (1720-1729)
  Britse oorname van die Kaap die Goeie Hoop

Top


    volgende

Site by Hic et Nunc